"Det är inte viktigt för oss att få in en investerare, det är viktigt med rätt investerare."

Investerare

Det är inte viktigt för oss att få in en investerare, det är viktigt med rätt investerare. Därför är det avgörande att vi lär känna dig och att vi får en gemensam agenda. Idag är alla våra bolag egenfinansierade och expanderar i snabb takt utan hjälp av externt kapital. För att i framtiden höja expansionstakten kommer en extern finansiär med all sannolikhet vara en bricka i spelet. Vi lyssnar därför gärna på investerare som ett led i vår långsiktiga strategi. Vill ni komma i kontakt med oss om investeringar och få en presentation om något av våra bolag sker detta genom ett personligt möte.

Vill du veta mer, eller boka ett möte? Kontakta då Jonas Ahlgren på +46(0) 705 552 640 eller jonas@dreamgroup.se.